Tuesday, July 26, 2016

[Bán] Samsung Galaxy E7 E700H clone mtk6572


Máy SAMSUNG E700H MTK6572 bị treo do virus, hard reset không hết, máy khởi động liên tục - fix done!

samsung_e700h_clone_mtk6572 (1)samsung_e700h_clone_mtk6572 (2)samsung_e700h_clone_mtk6572 (3)

Đây là thông tin bản ROM, hãy kiểm tra trước khi mua , nếu sai hoặc nhầm thì do bạn nhé


CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
Downloading Boot11 ...
EMMC Size: 0x00EC000000
Flash Type: EMMC
INT/EXT RAM Size: 0x20000/0x20000000
Reading infr(EMMC)...
BT_ADDR:000046657201
WIFI MAC:000000000000
IMEI1:FFFFFFFFFFFFFFF
IMEI2:FFFFFFFFFFFFFFF
id:ALPS.KK1.MP6.V1
version:4.4.2
model:rtech72_we_72_kk
brand:alps
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x600000
RECOVERY BaseAddr:0x2F80000 Size:0x600000
SEC_RO BaseAddr:0x3580000 Size:0x40000
MISC BaseAddr:0x35C0000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x3640000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x3940000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x4340000 Size:0x44C00000
CACHE BaseAddr:0x48F40000 Size:0xE200000
USRDATA BaseAddr:0x57140000 Size:0x52C00000
FAT BaseAddr:0xA9D40000 Size:0x41240000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
BaseAddr:0x0 Size:0x0

Liên hệ mua file cho SAMSUNG E700H MTK6572


ZALO : 0128 444 8118 hoặc unlockvungtau@gmail.com

P/S : ROM gốc, chạy với SP Flashtool.
Nguồn : http://unlockvungtau.com/2016/07/27/ban-samsung-galaxy-e7-e700h-clone-mtk6572/
Chủ đề : #BÁN FILE, Galaxy E, Samsung
Tags : e700h mtk6572, samsung clone e7, samsung stock mtk, samsusng clone rom stock
Tác giả : Linh Trần Nguyễn

Chuyên Unlock, mở mạng, giải mã, xóa tk Google, fix drk, root máy, bán file, cert, qcn, việt hóa ROM.
Chuyên Unlock, giải mã SAMSUNG, LG, SONY, HTC, XIAOMI, HUAWEI.

Điện thoại : 0128 444 8118
EMail : unlockvungtau@gmail.com