Thursday, January 19, 2017

ROM Gốc Full Cho Samsung Galaxy S7 AT&T Model SM-G930A : Unlockvungtau.com | Hotline : 0128 444 8118


Danh Sách ROM Gốc Full Cho Samsung Galaxy S7 AT&T Model SM-G930A


stockrom_romcuumay_unlockvungtauLưu ý : ROM gốc, full cứu máy cho các trường hợp treo, bootloop, softbrick. ROM gốc Samsung Galaxy S7 AT&T Model SM-G930A mặc định ko có tiếng Việt.

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AZTUS4APK1


AP_G930AZTUS4APK1_CL8827135_QB11412179_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G930AZTUS4APK1_CL8827135_QB11412179_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AZTUS4APK1_CL8827135_QB11412179_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_AIO_G930AZAIO4APK1_CL8827135_QB11412179_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AUCU4APJ4


AP_G930AUCU4APJ4_CL9439621_QB11266782_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G930AUCU4APJ4_CL9439621_QB11266782_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AUCU4APJ4_CL9439621_QB11266782_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G930AATT4APJ4_CL9439621_QB11266782_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AUCU2APD1


AP_G930AUCU2APD1_CL7617530_QB9120732_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar
BL_G930AUCU2APD1_CL7617530_QB9120732_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar
CP_G930AUCU2APD1_CL7617530_QB9120732_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar
CSC_ATT_G930AATT2APD1_CL7617530_QB9120732_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AUCU1APB5


AP_G930AUCU1APB5_CL7193387_QB8719495_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G930AUCU1APB5_CL7193387_QB8719495_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AUCU1APB5_CL7193387_QB8719495_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G930AATT1APB5_CL7193387_QB8719495_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5


LINK : http://unlockvungtau.com/downloads/rom-goc-full-cho-samsung-galaxy-s7-att-model-sm-g930a/
Tác giả : Maxi Mum | unlockvungtau@gmail.com
Nguồn : Unlock Vũng Tàu - Điện thoại 01284448118 | http://unlockvungtau.com
-----------------
Chuyên unlock, mở mạng, nạp tiếng việt, các giải pháp mobile chuyên nghiệp tại Vũng Tàu