Saturday, June 18, 2016

Sky A900L full tiếng Việt, fix lỗi tin nhắn.


Unlockvungtau.com Nhận nâng cấp, fix lỗi tin nhắn, lỗi up rom, lỗi treo logo, mất imei. Cài tiếng Việt. ROOT máy, cài recovery cho Sky A900L.

sky_a900L-(0) sky_a900L-(1) sky_a900L-(2) sky_a900L-(3) sky_a900L-(4)