Friday, July 22, 2016

SKY A870K bị treo logo, uprom done!


Máy Sky bị treo logo, wipe đầy đủ mà vẫn không thể boot được.

Uprom mới và máy đã bình thường.

sky_a870k-(1)sky_a870k-(2)sky_a870k-(3)