Tuesday, September 13, 2016

Blackberry Z3 bị treo logo - fix done!


Máy điện thoại Blackberry Z3 bị treo do khách nâng cấp và mất điện. FIX DONE!

Unlockvungtau.com nhận nâng cấp, sửa lỗi treo logo cho Blackberry Z3 all model, all version

Nhận gỡ tài khoản BB ID trên Blackberry Z3

blackberry_z3_unlockvungtau-1blackberry_z3_unlockvungtau-2blackberry_z3_unlockvungtau-3blackberry_z3_unlockvungtau-4blackberry_z3_unlockvungtau-5blackberry_z3_unlockvungtau-6blackberry_z3_unlockvungtau-7
Nguồn : http://unlockvungtau.com/2016/09/14/blackberry-z3-bi-treo-logo-fix-done/
Chủ đề : Blackberry, Phone
Tags :
Tác giả : Linh Trần Nguyễn

Chuyên Unlock, mở mạng, giải mã, xóa tk Google, fix drk, root máy, bán file, cert, qcn, việt hóa ROM.
Chuyên Unlock, giải mã SAMSUNG, LG, SONY, HTC, XIAOMI, HUAWEI.

Điện thoại : 0128 444 8118
EMail : unlockvungtau@gmail.com