Monday, September 26, 2016

Samsung J7 2016 model SM-J710FN 6.0.1 bảo mật tháng 9/2016 - FRP thành công.


Máy Samsung J7 2016 model SM-J710FN 6.0.1 bảo mật tháng 9/2016 PI3 mới nhất. 

Unlockvungtau.com nhận gỡ tài khoản GOogle, FRP fix cho Samsung J7 2016, SM-J710FN version mới nhất 6.0.1 PI3 tháng 9/2016

Nhận fix lỗi mất sóng, mất imei, root máy, cài twrp. Nhận unlock, giải mã mọi loại điện thoại SAMSUNG mọi phiên bản, mọi model.

Gỡ tk GOOGLE thành công bảo mật tháng 9/2016


samsung_j7_sm-j710fn-1samsung_j7_sm-j710fn-2samsung_j7_sm-j710fn-3
Nguồn : http://unlockvungtau.com/2016/09/26/samsung-j7-2016-model-sm-j710fn-6-0-1-bao-mat-thang-92016-frp-thanh-cong/
Chủ đề : Android, Android M, FRP Done!, Galaxy J, Samsung
Tags : j7, j710fn, Samsung
Tác giả : Linh Trần Nguyễn

Chuyên Unlock, mở mạng, giải mã, xóa tk Google, fix drk, root máy, bán file, cert, qcn, việt hóa ROM.
Chuyên Unlock, giải mã SAMSUNG, LG, SONY, HTC, XIAOMI, HUAWEI.

Điện thoại : 0128 444 8118
EMail : unlockvungtau@gmail.com