Wednesday, January 11, 2017

Fix lỗi treo logo, nâng cấp phiên bản, gỡ tài khoản Google FRP trên Samsung Galaxy A SM-A800I, Unlock, mở mạng A800F (Vũng Tàu)


Unlockvungtau nhận gỡ tài khoản Google frp remove trên Samsung A8 SM-A800i - lấy ngay!

Nhận fix lỗi, nhận unlock, mở mạng, giải mã, nạp tiếng việt, root máy, cài twrp, xmod cho Samsung A8 SM-A800I mọi phiên bản Android

Nhận fix lỗi mất sóng, mất 3G, sửa lỗi không nhận mạng, mất imei/baseband trên SM-A800i mọi phiên bản

samsung_a8_sm-a800i_unlockvungtau (1)samsung_a8_sm-a800i_unlockvungtau (2)samsung_a8_sm-a800i_unlockvungtau (3)
LINK : http://unlockvungtau.com/2016/03/19/fix-loi-treo-logo-nang-cap-phien-ban-go-tai-khoan-google-frp-tren-samsung-galaxy-a-sm-a800i-vung-tau/
Tác giả : admin | unlockvungtau@gmail.com
Nguồn : Unlock Vũng Tàu - Điện thoại 01284448118 | http://unlockvungtau.com
-----------------
Chuyên unlock, mở mạng, nạp tiếng việt, các giải pháp mobile chuyên nghiệp tại Vũng Tàu