Wednesday, January 11, 2017

Gỡ tài khoản Google, frp remove trên Samsung J7 (SM-J700H) mọi phiên bản 6.0.1


Giải pháp này sẽ giúp bạn Gỡ tài khoản Google, frp remove trên Samsung J7 (SM-J700H) mọi phiên bản 6.0.1 một cách nhanh nhất và an toàn.

Đã được test trên nhiều máy, với nhiều phiên bản khác nhau.

Một số hình ảnh sau khi gỡ thành công GOOGLE account trên J700H Android 6.0.1

frp_j700h_done (1)frp_j700h_done (2)
LINK : http://unlockvungtau.com/downloads/go-tai-khoan-google-frp-remove-tren-samsung-j7-sm-j700h-moi-phien-ban-6-0-1/
Tác giả : admin | unlockvungtau@gmail.com
Nguồn : Unlock Vũng Tàu - Điện thoại 01284448118
-----------------
Chuyên unlock, mở mạng, nạp tiếng việt, các giải pháp mobile chuyên nghiệp tại Vũng Tàu