Thursday, January 19, 2017

ROM Gốc Full Cho Samsung Galaxy Note Edge SM-N915A : Unlockvungtau.com | Hotline : 0128 444 8118


Danh Sách ROM Gốc Full Cho Samsung Galaxy Note Edge SM-N915A
stockrom_romcuumay_unlockvungtauLưu ý : ROM gốc, full cứu máy cho các trường hợp treo, bootloop, softbrick. ROM gốc S7 SM-N915A mặc định ko có tiếng Việt.

ROM Gốc Android 6.0.1 N915AUCU2DPK1


AP_N915AUCU2DPK1_CL8932341_QB11445987_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_N915AUCU2DPK1_CL8932341_QB11445987_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_N915AUCU2DPK1_CL8932341_QB11445987_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_N915AATT2DPK1_CL8932341_QB11445987_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 6.0.1 N915AUCS2DPH7


AP_N915AUCS2DPH7_CL8932341_QB10882153_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_N915AUCS2DPH7_CL8932341_QB10882153_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_N915AUCS2DPH7_CL8932341_QB10882153_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_N915AATT2DPH7_CL8932341_QB10882153_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 6.0.1 N915AUCU2DPH5


AP_N915AUCU2DPH5_CL8932341_QB10663788_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_N915AUCU2DPH5_CL8932341_QB10663788_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_N915AUCU2DPH5_CL8932341_QB10663788_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_N915AATT2DPH5_CL8932341_QB10663788_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 5.1.1 N915AUCS2COI9


AP_N915AUCS2COI9_CL5613658_QB10597138_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_N915AUCS2COI9_CL5613658_QB10597138_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_N915AUCS2COI9_CL5613658_QB10597138_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_N915AATT2COI9_CL5613658_QB10597138_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 5.1.1 N915AUCS2COI6


AP_N915AUCS2COI6_CL5613658_QB9744090_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_N915AUCS2COI6_CL5613658_QB9744090_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_N915AUCS2COI6_CL5613658_QB9744090_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_N915AATT2COI6_CL5613658_QB9744090_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 5.1.1 N915AUCU2COI3


AP_N915AUCU2COI3_CL5613658_QB8640483_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_N915AUCU2COI3_CL5613658_QB8640483_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_N915AUCU2COI3_CL5613658_QB8640483_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_N915AATT2COI3_CL5613658_QB8640483_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 5.1.1 N915AUCU2COI2


AP_N915AUCU2COI2_CL5613658_QB6196305_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_N915AUCU2COI2_CL5613658_QB6196305_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_N915AUCU2COI2_CL5613658_QB6196305_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_N915AATT2COI2_CL5613658_QB6196305_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5


LINK : http://unlockvungtau.com/downloads/rom-goc-full-cho-samsung-galaxy-note-edge-sm-n915a/
Tác giả : admin | unlockvungtau@gmail.com
Nguồn : Unlock Vũng Tàu - Điện thoại 01284448118 | http://unlockvungtau.com
-----------------
Chuyên unlock, mở mạng, nạp tiếng việt, các giải pháp mobile chuyên nghiệp tại Vũng Tàu