Tuesday, January 10, 2017

ROM gốc full cho Samsung Galaxy S6 Edge T Mobile. SM-G928T


ROM gốc full cho Samsung Galaxy S6 Edge T Mobile. SM-G928T


ROM full 6.0.1 SM-G928T PK6


AP_G928TUVU4DPK6_CL9831985_QB11686699_REV00_user_low_ship.tar.md5
BL_G928TUVU4DPK6_CL9831985_QB11686699_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVU4DPK6_CL9831985_QB11686699_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4DPK6_CL9831985_QB11686699_REV00_user_low_ship.tar.md5

samsung-galaxy-s6-edge-plus-sm-g928t

ROM Full 6.0.1 SM-G928T PH2


AP_G928TUVS4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar.md5
BL_G928TUVS4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVS4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar.md5
LINK : http://unlockvungtau.com/downloads/rom-goc-full-cho-samsung-galaxy-s6-edge-t-mobile-sm-g928t/
Tác giả : admin | unlockvungtau@gmail.com
Nguồn : Unlock Vũng Tàu - Điện thoại 01284448118
-----------------
Chuyên unlock, mở mạng, nạp tiếng việt, các giải pháp mobile chuyên nghiệp tại Vũng Tàu