Wednesday, February 15, 2017

ROM Gốc Full Cho Samsung Galaxy S7 Cricket Model SM-G930AZ


Danh Sách ROM Gốc Full Cho Samsung Galaxy S7 Cricket Model SM-G930AZ
stockrom_romcuumay_unlockvungtauLưu ý : ROM gốc, full cứu máy cho các trường hợp treo, bootloop, softbrick. ROM gốc Samsung Galaxy S7 Cricket Model SM-G930AZ mặc định ko có tiếng Việt.

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AZTUS4APK1


AP_G930AZTUS4AQA1_CL8827135_QB12177149_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G930AZTUS4AQA1_CL8827135_QB12177149_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AZTUS4AQA1_CL8827135_QB12177149_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_AIO_G930AZAIO4AQA1_CL8827135_QB12177149_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_AIO_G930AZAIO4AQA1_CL8827135_QB12177149_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AZTUS4APL1


AP_G930AZTUS4APL1_CL8827135_QB11788981_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G930AZTUS4APL1_CL8827135_QB11788981_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AZTUS4APL1_CL8827135_QB11788981_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_AIO_G930AZAIO4APL1_CL8827135_QB11788981_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_AIO_G930AZAIO4APL1_CL8827135_QB11788981_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AZTUS4APK1


AP_G930AZTUS4APK1_CL8827135_QB11412179_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G930AZTUS4APK1_CL8827135_QB11412179_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AZTUS4APK1_CL8827135_QB11412179_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_AIO_G930AZAIO4APK1_CL8827135_QB11412179_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AZTUS4APJ1


AP_G930AZTUS4APJ1_CL8827135_QB11162520_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G930AZTUS4APJ1_CL8827135_QB11162520_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AZTUS4APJ1_CL8827135_QB11162520_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_AIO_G930AZAIO4APJ1_CL8827135_QB11162520_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_AIO_G930AZAIO4APJ1_CL8827135_QB11162520_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AZTUU2APG3


AP_G930AZTUU2APG3_CL8827135_QB10467445_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G930AZTUU2APG3_CL8827135_QB10467445_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AZTUU2APG3_CL8827135_QB10467445_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_AIO_G930AZAIO2APG3_CL8827135_QB10467445_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_AIO_G930AZAIO2APG3_CL8827135_QB10467445_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AZTUU2APD2


AP_G930AZTUU2APD2_CL7734895_QB9171972_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G930AZTUU2APD2_CL7734895_QB9171972_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AZTUU2APD2_CL7734895_QB9171972_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_AIO_G930AZAIO2APD2_CL7734895_QB9171972_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_AIO_G930AZAIO2APD2_CL7734895_QB9171972_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5LINK : http://unlockvungtau.com/2017/01/20/lg-k10-3g-dual-k410a-xoa-passcode-khong-mat-du-lieu/
Tác giả : Maxi Mum | unlockvungtau@gmail.com
Nguồn : Unlock Vũng Tàu - Unlock, mở mạng mọi loại điện thoại...
-----------------
Chuyên unlock, mở mạng, nạp tiếng việt, các giải pháp mobile chuyên nghiệp tại Vũng Tàu