Tuesday, November 7, 2017

ROM Gốc Full Cho Samsung Galaxy S6 (AT&T) SM-G920A


Danh Sách ROM Gốc Full Cho Samsung Galaxy S6 (AT&T) SM-G920Astockrom_romcuumay_unlockvungtau


ROM Gốc Android 7.0 Nougat G920AUCS6EQH1 Cho Samsung Galaxy S6 (AT&T) SM-G920A


AP_G920AUCS6EQH1_CL10950877_QB14566950_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G920AUCS6EQH1_CL10950877_QB14566950_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G920AUCS6EQH1_CP7186348_CL10950877_QB14566950_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_ATT_G920AATT6EQH1_CL10950877_QB14566950_REV02_user_low_ship.tar.md5


ROM Gốc Android 7.0 Nougat G920AUCS6EQG1 Cho Samsung Galaxy S6 (AT&T) SM-G920A


AP_G920AUCS6EQG1_CL10950877_QB14100636_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G920AUCS6EQG1_CL10950877_QB14100636_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G920AUCS6EQG1_CP6858345_CL10950877_QB14100636_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_ATT_G920AATT6EQG1_CL10950877_QB14100636_REV02_user_low_ship.tar.md5


ROM Gốc Android 7.0 Nougat G920AUCS6EQE1 Cho Samsung Galaxy S6 (AT&T) SM-G920A


AP_G920AUCS6EQE1_CL10950877_QB13499292_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G920AUCS6EQE1_CL10950877_QB13499292_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G920AUCS6EQE1_CP6390032_CL10950877_QB13499292_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_ATT_G920AATT6EQE1_CL10950877_QB13499292_REV02_user_low_ship.tar.md5


ROM Gốc Android 7.0 Nougat G920AUCU6EQCF cho Samsung Galaxy S6 (AT&T) SM-G920A


AP_G920AUCU6EQCF_CL10950877_QB12998144_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G920AUCU6EQCF_CL10950877_QB12998144_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G920AUCU6EQCF_CP6075903_CL10950877_QB12998144_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_ATT_G920AATT6EQCF_CL10950877_QB12998144_REV02_user_low_ship.tar.md5


ROM Gốc Android 6.0.1 G920AUCS5DPJ1 Cho Samsung Galaxy S6 (AT&T) SM-G920A


AP_G920AUCS5DPJ1_CL8851614_QB11138657_REV02_user_low_ship.tar.md5

BL_G920AUCS5DPJ1_CL8851614_QB11138657_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G920AUCS5DPJ1_CL8851614_QB11138657_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_ATT_G920AATT5DPJ1_CL8851614_QB11138657_REV02_user_low_ship.tar.md5


ROM Gốc Android 6.0.1 G920AUCS5DPI1 Cho Samsung Galaxy S6 (AT&T) SM-G920A


AP_G920AUCS5DPI1_CL8851614_QB10905365_REV02_user_low_ship.tar.md5

BL_G920AUCS5DPI1_CL8851614_QB10905365_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G920AUCS5DPI1_CL8851614_QB10905365_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_ATT_G920AATT5DPI1_CL8851614_QB10905365_REV02_user_low_ship.tar.md5


ROM Gốc Android 6.0.1 G920AUCS4CPG1 Cho Samsung Galaxy S6 (AT&T) SM-G920A


AP_G920AUCS4CPG1_CL7368506_QB10212583_REV02_user_low_ship.tar.md5

BL_G920AUCS4CPG1_CL7368506_QB10212583_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G920AUCS4CPG1_CL7368506_QB10212583_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_ATT_G920AATT4CPG1_CL7368506_QB10212583_REV02_user_low_ship.tar.md5


ROM Gốc Android 5.1.1 G920AUCU3BOI2 Cho Samsung Galaxy S6 (AT&T) SM-G920A


AP_G920AUCU3BOI2_CL5527015_QB6363222_REV02_user_low_ship.tar.md5

BL_G920AUCU3BOI2_CL5527015_QB6363222_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G920AUCU3BOI2_CL5527015_QB6363222_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_ATT_G920AATT3BOI2_CL5527015_QB6363222_REV02_user_low_ship.tar.md5


http://unlockvungtau.com/downloads/rom-goc-full-cho-samsung-galaxy-s6-att-sm-g920a/

Liên hệ mua file, giải pháp : 0128 444 8118


Chuyên : Unlock, Nạp Tiếng Việt, Nâng Cấp Phiên Bản, Sửa Boot, Cài Đặt Game, Cài Đặt Phần Mềm, Cài Đặt Phim... Cho : iPhone (3S,4,4S,5,5S,6,6+), iPad, iPod, SamSung (S3,S4,S5,S6,S6 EGDE,NOTE3,NOTE4,NOTE5), HTC, BLACKBERRY, LG, Sony, Sky, Lenovo, Motorola, Nexus, Philip, Alcatel. Mua code unlock cho các loại smartphone , tất cả các phiên bản, tất cả các nhà mạng trên thế giới. Nhận gỡ bỏ iCloud bằng phần mềm. Mua code UNLOCK giá rẻ nhất Vũng Tàu.