Sunday, February 12, 2017

LG K10 3G Dual K410A xóa passcode không mất dữ liệu : Unlockvungtau.com | Hotline : 0128 444 8118


LG K10 3G Dual K410A xóa passcode không mất dữ liệu


Điện thoại Android LG K10model K410A bị quên pass, dùng Octoplus reset không mất dữ liệu. (Tested)

LG_K410A_unlockvungtau (1)

Logs đây


Model ID: LG-K410A
SW version: LGK410AAT-00-V10c-ESA-XX-MAR-14-2016+0
LAF Version: 1.2
Product ID: CH33S160225004066
IMEI: 356527-07-083681-4
Target operator: GLOBAL
Hardware: rev_10
Battery level: 96%
Checking security...
Checking security passed!
--------------------------------------------------------------------------------
IMEI A: 356527-07-xxxxx-4
IMEI B: 356527-07-xxxxx-2
Bluetooth address: AC:0D:1B:4E:EC:C9
Wi-Fi MAC address: AC:0D:1B:B0:8A:61
--------------------------------------------------------------------------------
Resetting Screen Lock...
Resetting screen lock successfully completed!


LINK : http://unlockvungtau.com/2017/01/20/lg-k10-3g-dual-k410a-xoa-passcode-khong-mat-du-lieu/
Tác giả : Maxi Mum | unlockvungtau@gmail.com
Nguồn : Unlock Vũng Tàu - Unlock, mở mạng mọi loại điện thoại...
-----------------
Chuyên unlock, mở mạng, nạp tiếng việt, các giải pháp mobile chuyên nghiệp tại Vũng Tàu