Sunday, February 12, 2017

ROM gốc, rom cứu máy cho Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A (AT&T)


ROM gốc, rom cứu máy cho Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A (AT&T)

sm-g935a_stockĐây là bản ROM gốc, 4 file dành cho Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A (AT&T)

ROM này sẽ giúp bạn fix soft brick,bị treo, bootloop. Đưa máy về tình trạng nhà sản xuất.

stockrom_romcuumay_unlockvungtau

ROM Full 6.0.1 Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A PI2


AP_G935AUCS4API2_CL8575098_QB10880199_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G935AUCS4API2_CL8575098_QB10880199_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS4API2_CL8575098_QB10880199_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT4API2_CL8575098_QB10880199_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 6.0.1 Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A PH1


AP_G935AUCS2APH1_CL8575098_QB10531135_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G935AUCS2APH1_CL8575098_QB10531135_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS2APH1_CL8575098_QB10531135_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT2APH1_CL8575098_QB10531135_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 6.0.1 Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A PG1


CSC_ATT_G935AATT2APG1_CL8575098_QB10216255_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
AP_G935AUCU2APG1_CL8575098_QB10216255_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G935AUCU2APG1_CL8575098_QB10216255_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCU2APG1_CL8575098_QB10216255_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 6.0.1 Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A PF2


AP_G935AUCS2APF2_CL7617530_QB9897831_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G935AUCS2APF2_CL7617530_QB9897831_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS2APF2_CL7617530_QB9897831_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT2APF2_CL7617530_QB9897831_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 6.0.1 Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A PE1


AP_G935AUCS2APE1_CL7617530_QB9422361_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G935AUCS2APE1_CL7617530_QB9422361_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS2APE1_CL7617530_QB9422361_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT2APE1_CL7617530_QB9422361_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 6.0.1 Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A PB5


AP_G935AUCU1APB5_CL7193387_QB8719396_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G935AUCU1APB5_CL7193387_QB8719396_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCU1APB5_CL7193387_QB8719396_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT1APB5_CL7193387_QB8719396_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5